DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dunajská Lužná - História obce - Objekty - Príroda - Kultúra - Zdravie - Školy - Voľný čas - Šport - Kováči - Firmy - Dobré jablká

 
 
 

Dunajská Lužná: Hlavná stránka
 

Obec Dunajská Lužná sa nachádza na Žitnom ostrove, 15 km od Bratislavy a 7 km od Šamorína, na Podunajskej rovine - súčasť Podunajskej nížiny. Od Bratislavy sa pred ňou nachádza obec Rovinka. Cez Dunajskú Lužnú sa prechádza napríklad k obciam Kalinkovo alebo Hamuliakovo. Dunajská Lužná bola dokonca do roku 1996 súčasťou Bratislavy, presnejšie okresu Bratislava –vidiek. Odvtedy už je ale obec začlenená do okresu mesta Senec, zostávajúc v Bratislavskom kraji.
 
Katastrálne územie obce Dunajská Lužná tvoria tri katastre:

  • kataster Nové Košariská s rozlohou 1033,48 ha,
  • kataster Jánošíková s rozlohou 1150,73 ha
  • kataster Nová Lipnica s rozlohou 511,07 ha.
Infraštruktúra:
Obec využíva cestnú dopravu. Železničná hoci dostupná je, býva využívaná len minimálne. Najmä aj preto, že spojenie z odľahlejších častí obce k nástupišťu nie je celkom ideálne. Nič menej obcou sa ťahá hlavná cesta E 575, ktorá vedie z Bratislavy do Šamorína, ďalej do Dunajskej Stredy, do Komárna až do Maďarska. Ako sme si mohli všimnúť v televízií a v nesúhlasných postojoch miestnych obyvateľov, slogan „Kto neskoro chodí, býva v Lužnej“ je založený na skutočnosti. Ranná premávka býva zhustená, keďže na tomto hlavnom cestnom ťahu sa v ranných hodinách nachádza naozaj veľa áut. Život miestnych je preto skomplikovaný, doprava skomplikovaná a meškania spojov bývajú v najhorších prípadoch aj hodina. Blízkosť hlavného mesta však má aj svetlé stránky dopravy. Obec nie je odrezaná od sveta. Priamo v obci na viacerých, alebo len konkrétnych miestach sa zastaví viac ako 80 autobusových spojov, ktoré obec spájajú pravidelnou dopravou so Šamorínom, Bratislavou, Dunajskou Stredou, ale aj vzdialenejšími mestami, prípadne už spomínanými dedinkami bokom ako Kalinkovo a Hamuliakovo.
 
Dunajská Lužná Dunajská Lužná Dunajská Lužná

Ľudia
Ľudia v Dunajskej Lužnej sa neustále menia. Nie však rapídne rýchlo, ale nárast obyvateľov je spôsobený najmä divokou výstavbou a vyhľadávanosťou bývania v tejto lokalite. Žije tu približne 90 % Slovákov, 6.5 % Maďarov, len 1 % Čechov, Nemecké etnikum tu tvorí len pol percenta, Rómovia 0,3 %, ďalej sú tu zastúpení už len v malej miere Poliaci, Rumuni, Chorváti a necelé percento tvoria ostatné etniká. Katolíci sú v obci 71 % väčšinou. Evanjelici tvoria necelých 9 % a zvyšok je bez vyznania, alebo ostatných vyznaní.

Drevené sochy

 
Obec Rovinka Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo mesto Šamorín
 
 
 

© 2010 Dunajska Lužná - neoficiálne stránky (Marián Kova) - všetky práva vyhradené na text, fotografie a ostatné materiály.