DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dunajská Lužná - História obce - Objekty - Príroda - Kultúra - Zdravie - Školy - Voľný čas - Šport - Kováči - Firmy - Dobré jablká

 
 
 

Dunajská Lužná: história obce
 

Obce na Podunajskej nížine občas vydajú zaujímavé dôkazy o osídlení už v dobe kamennej. Rovnako tomu bolo podľa historikov aj na území dnešnej obce Dunajskej Lužnej. Osídlenie odhadujú už v rokoch 3000 až 3900 pred naším letopočtom. Ďalšie dôkazy o dávnom osídlení potom pochádzajú z doby železnej v 7 až 8 storočí pred naším letopočtom, o ktorom vieme vďaka významnému nálezu kniežacích mohylníkov. Kamenné mohyly stavali na miestach, kde pochovávali svojich mŕtvych. Miesto je pohrebiskom dávnej kalenderberskej kultúry. Našli sa tu rímske mince, čo je dôkazom o prítomnosti Rimanov. Rímske vojská v okolí stavali opevnenia už v období od 1. až 4. storočia už nášho letopočtu.
Objavili sa tu aj germánske kmene mocných Kvádov, ktorí nám architektonické pamiatky nezachovali, ale vieme, že udržiavali obchodné vzťahy s Rimanmi. Prvé stopy po Slovanoch, ktorí sem dorazili sa pohybujú v rozmedzí rokov 7. storočia už nášho letopočtu. V tom čase v tejto oblasti žili aj Avarovia a Slovania s nimi žili v mieri. Hovoríme stále o oblasti Žitného poloostrova, alebo širokého okolia Dunajskej Lužnej. 8. storočie znamená odchod Avarov celkom, prípadne ich začlenenie medzi Slovanov, ktorí sa tu značne rozširujú a ich počet sa stále zväčšuje. Stopy po Slovanoch pritom archeológovia našli na viacerých miestach Žitného poloostrova. Prvé maďarské osídlenie sa na Žitnom polostrove je známe z prelomu 10. až 11. storočia. Akonáhle padla Veľkomoravská ríša zanikla aj vďaka prílevu starých Maďarov, ktorí ničili dovtedajšiu fungujúcu politiku v oblasti. V roku 1241 prichádzajú prvé kmene vraždiacich a plieniacich Tatárov. Prázdne nezaľudnené územie od Rakúska cez naše súčasné hlavné mesto až po mesto Šamorín bolo v tom čase nebránené a vhodné na osídlenie Nemeckými osadníkmi, ktorým nič nebránilo prebrať rozsiahle územia pod seba. Aj preto neskôr nemecké obyvateľstvo ovplyvňovalo vývoj miestnych obcí, vrátane neskôr Dunajskej Lužnej.

Prvou zmienkou o obci Košariská, ktorá dnes tvorí jeden z troch základov súčasnej Dunajskej Lužnej, z roku 1283. V nemčine obec niesla ostrý názov Messer. Druhý základný kameň Lužnej je v bývalej obci Nová Lipnica (nemecky Torcs) z roku 1230 a ešte obec Jánošíková so svojou prvou písomnou zmienkou z roku 1258. Jánošikovej nemecký názov bol Dyenis. Košariská a Jánošíková získali prvé katolícke kostoly v 13. storočí. Vo farnosti Messer zasvätili kostol svätému Martinovi.

V čase rozkvetu týchto troch obcí ich obyvateľstvo pracovalo na zveľaďovaní pôvody. Keďže neraz celú oblasť zasiahli povodne z neďalekého Dunaja, obyvateľstvo sa podieľalo na stavbe hrádzí a valov, ktoré by zabránili vode dosiahnuť pôdu obyvateľov. Živili sa poľnohospodárstvo, chovom domácich zvierat, dobytka. Takmer v každej histórii každej obce a mesta južného alebo západného Slovenska sa dozvedáme o tvrdom osude mnohých z nich, keď ich plienili a ničili nájazdy Turkov. Turkovia nechávali za sebou spustošenú krajinu. Keď nie Turci, tak protihabsurgské povstania ničili oblasť. Z takéhoto oslabenia sa obce dostávali len veľmi pomaly. V 17. až 18. storočí sa z Nových Košarísk stalo trhové mestečko. Tam aj prevažovalo nemecké obyvateľstvo a evanjelické náboženstvo ausburského vyznania. Časti Jánošíková prevládala Maďarská národnosť a katolícke náboženstvo. Pôvodný kostol sv. Martina bol centrom miestneho náboženstva až do roku 1854, kedy stavbu zachvátil požiar a úlohu kostola prebral pútnicky chrám v obci Jánošíková. Nové Košariská však už vtedy mali evanjelický chrám. Práve v tejto obci sa v priebehu 18. storočia usadilo niekoľko rómskych rodín na stálo. Od tejto doby sa začali venovať kováčskemu remeslu, ktoré v mnohých rómskych rodinách trvá do dnes. Kováčov bolo treba, veď pomáhali pri podkúvaní, pri stavbách na železné konštrukcie, vyrábali nástroje, klince, kladivá, pluhy a podobne. Po II. svetovej vojne bolo vysídlené nemecké a maďarské obyvateľstvo. Vyľudnené domy získali slovenské rodiny zo Záhoria a severného Slovenska.

Oficiálne Dunajská Lužná vznikla až 1. januára 1974 z troch obcí – Nová Lipnica, Jánošíková a Nové Košariská, ležiace pri sebe, spolu sa vyvíjajúce a už 36 rokov ako jedna obec. Obec, či už zlúčená alebo osobitne bola vždy pestrá na národnosti, náboženstvo ale aj záujmové zloženie.


 
Obec Rovinka Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo mesto Šamorín
 
 
 

© 2010 Dunajska Lužná - neoficiálne stránky (Marián Kova) - všetky práva vyhradené na text, fotografie a ostatné materiály.