DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dunajská Lužná - História obce - Objekty - Príroda - Kultúra - Zdravie - Školy - Voľný čas - Šport - Kováči - Firmy - Dobré jablká

 
 
 

Dunajská Lužná: Kultúra
 

V obci nechýba kultúrny život. Všetky spoločenské podujatia sa konajú na miestach ako miestny kultúrny dom, prípadne sa konajú na štadióne, v galérii rezrbárstva alebo v niektorom z miestnych kostolov. Ale nemusia to byť len tieto miesta, veď stačí sa pozrieť neďaleko kostola smerom k zubárovi, kde stojí momentálne súsošie a viacero drevených rozprávkových postavičiek pre deti. Funguje tu športový klub. Kultúrny dom, či presnejšie stredisko, o ktorom už bola reč stojí od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Našli by ste v ňom miestnu knižnicu ale napríklad aj malý fitness v mládežníckom klube v časti Nová Lipnica. Tiež od roku 1992 mesto vydáva noviny Spravodaj, kde sa informuje o záležitostiach obce, pripravovaných podujatiach, príbehy a podobne. Spolupodieľateľom na realizácií mnohých podujatí sú však okrem obce aj organizácie, súkromné firmy, občianske zruženia ale tiež aj politické strany. Napríklad spoločnosť Dobré Jablká má na jeseň pre obyvateľov obce a návštevníkov kultúrny program, dychovku, posedenie s výstavou jabĺk ale koná sa tu každoročne na jeseň aj jarmok.

V júni 2010 sa v Dunajskej Lužnej konalo 7. Európske Rómske kováčske sympózium, ktoré bolo realizované aj vďaka podpory Ministerstva kultúry. Kováčstvo má v obci silnú tradíciu a prácu miestnych najmä rómskych kováčskych rodín poznajú aj za hranicami Slovenska. Na podujatí sa predstavili výrobky umeleckých kováčov ale tiež tradičných rómskych remesiel. V rovnakom mesiaci sa sa konala v Kultúrnom centre aj výstava ruží, ktorú usporiadal Rosa klub Zvolen, Slovenské národné hudobné múzeum - Kaštieľ Dolná Krupá.

Napríklad Materské centrum Ostrovček a MKS Dunajská Lužná pripravuje detské divadielko a predstavenia pre rodičov alebo obyvateľov obce. A ak už ste starším dieťaťom a hľadáte diskotéky a párty s DJmi a modernou hudbou, opäť KD Dunajská Lužná neraz mládež pozýva na vytancovanie.

Kultúrne stredisko


 
Obec Rovinka Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo mesto Šamorín
 
 
 

© 2010 Dunajska Lužná - neoficiálne stránky (Marián Kova) - všetky práva vyhradené na text, fotografie a ostatné materiály.