DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dunajská Lužná - História obce - Objekty - Príroda - Kultúra - Zdravie - Školy - Voľný čas - Šport - Kováči - Firmy - Dobré jablká

 
 
 

Dunajská Lužná: Príroda
 

Dunajská Lužná leží na Podunajskej rovine, ktorá je najteplejšou, hlavne najsuchšou oblasťou, najveternejšou rovinnou oblasťou Slovenska. Má najviac slnečného svitu. Vyznačuje sa krátkymi zimami. Snehová pokrývka sa tu udrží priemerne 35 dní. Letné teploty tu dosahujú 35° C. O tom, že sa jedná o najsuchšiu oblasť svedčí aj celkové priemerné ročné množstvo zrážok za posledné desaťročie – 350 až 500 mm. Nadmorská výška územia obce je 120 – 131 m n. m. Poľnohospodárstvo tu má naozaj veľmi dobré podmienky. Dá sa laicky povedať, že poľnohospodárstvo sa rozvíjalo všade okolo obce, avšak dnes mnohé plochy zastavali developeri, čím sa rozširuje obec, pomaly sa spája s Rovinkou a prechádza mimo hranice zastavanej obce ďalej a ďalej, čím sa skracuje príroda divá. Lesné pozemky sú na ploche 51,6 ha, vodné plochy na 3,1 ha, zastavané plochy na 141,5 ha podľa niekoľko ročných údajov, ktoré už zrejme nebudú platné a číslo sa neustále zvyšuje. Rieka Dunaj a vodná zdrž Čunovo, ale tiež napríklad taká horná časť vodného diela Gabčíkovo, je od zastavanej časti obce vzdialená len 3 alebo 4 kilometre. Nové Košariská majú svoje územie podľa katastrálnych záznamov až po koryto Dunaja. Blízkosť Dunaja bol kedysi dôvod na obavy, dnes tu je postavená protipovodňová hrádza. Najbližšie vodné plochy sú Malá voda a Piesková jama, ktoré sú obyvateľmi a rekreantmi využívané na lov rýb a rekreáciu.

Možno by sa zdalo, že blízkosť Bratislavy ale napríklad aj rafinérie Slovnaft bude ovplyvňovať divú prírodu. A predsa tu žije zver, vtáctvo. Slovnaft nijak neovplyvňuje prírodu a voľne žijúca zver tu nemá väčšie problémy s rozmnožovaním, voľným pohybom a životom. Z voľne žijúcej zveri sú najviac zastúpené zajace, bažanty, srnčia zver, diviačia zver a vodné vtáctvo. Do územia obce okrajovo zasahuje tiež Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy. Na hranici katastra obce sa nachádza prírodná rezervácia Topoľové hony, ktorej predmetom ochrany sú suchomilné panónske dúbravy a rastlinné spoločenstvá s klokočom perovitým.

V zastavanej časti obce sú vybudované a zveľaďované parky. Najstaršie takto skultivované miesto je Štefánikov park vybudovaný v 50-rokoch minulého storočia samotnými občanmi časti Nové Košariská. Po oboch stranách parku je vysadené stromoradie z líp. Lipové obsadenie je niekoľko ročné, a hoci staré, veľmi mohutné a tiež sú pýchou parku. Pri kaplnke Pomáhajúcej Matky Božej je vybudovaný ďalší zaujímavý park – sú v ňom totiž vysadené agátovníky a rôzne okrasné kríky, ktoré tu rastú už od roku 1955 kedy obecné symboly vstúpili do platnosti a začali sa používať. Nájdete tu aj práve erb. Tretí významný park sa nachádza pri kostole v Jánošíkovej. Má len niečo viac ako 10 rokov, ale aj keď ide o najmladší park v obci, teší sa obľube aj pre svoju fontánu.

Ak by ste nazreli do sekcie zaujímavých a historických objektov, trochu nesprávne, ale predsa len významovo správne zaradené sú tam dva významné stromy z obce. Ten prvý je platan javorolistý z Novej Lipnice a v Jánošíkovej sa nachádza dub letný.

V obci je spomínaná bytová výstavba. Viacero lokalít je dnes zastavaných namä na okraji obce. Niektoré lokality a štýl domovej zástavby sa sem ani nehodia.

Výstavba     Výstavba

Výstavba


 
Obec Rovinka Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo mesto Šamorín
 
 
 

© 2010 Dunajska Lužná - neoficiálne stránky (Marián Kova) - všetky práva vyhradené na text, fotografie a ostatné materiály.