DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dunajská Lužná - História obce - Objekty - Príroda - Kultúra - Zdravie - Školy - Voľný čas - Šport - Kováči - Firmy - Dobré jablká

 
 
 

Dunajská Lužná: Školstvo
 

Obec nemá a v minulosti tiež nemala problém s gramotnosťou a vzdelaním miestneho obyvateľstva. Najmä fakt hlavné mesto nebolo od obce vzdialené a lepšia dostupnosť významných škôl tak automaticky prispievala k vyššej vzdelanosti než v oveľa viac vzdialenejších obciach od väčších miest. Podľa niektorých údajov má dokonca obec Dunajská Lužná z pomedzi všetkých obcí v Seneckom a Dunajskostredskom okrese najviac vysokoškolsky vzdelaných občanov. Ľudia pritom z obce za prácou dochádzajú najčastejšie do Bratislavy a Šamorína. Samozrejme, že v pomyslenom rebríčku by sme našli aj iné okolité mestá aj zahraničie, no už by neboli zastúpené v tak vysokých číslach.

Poznáme z histórie, že sa na Slovensku stavali nemecké alebo maďarské školy. Dunajská Lužná najmä svojou južnou polohou to mala s maďarskými školami a maďarizáciou Slovenska isté, avšak prejavili sa aj nemecké školy. Prvé záznamy o pokuse zriadiť školu pochádzajú z oblasti súčasnej obce Dunajská Lužná už z roku 1793. Škola bola pôvodne jednotriedna s vyučovacím jazykom nemeckým. Pri preplnenosti začiatkom minulého storočia triedy však vznikla druhá trieda. Pôvodná škola však bola už pred rokmi zbúraná. O ďalšej škole sa dozvedáme len zo starých kroník pôvodnej obce Jánošiková, kde stála od roku 1918 opäť nemecká škola so štyrma triedami. Slovenská národná škola s vyučovacím slovenským jazykom bola v obci zriadená počas II. svetovej vojny v roku 1945 a neskôr sa premenovala a pretransformovala na klasickú základnú školu. Po vojne sa obec dočkala škôlky a po revolúcií deti mohli začať navštevovať aj novozriadenú umeleckú školu. Predsa len pre umelecké cítenie boli v obci už z dávnych dôb tie správne podmienky, veď sochárstvo a kováčstvo tu prekvitá dodnes. Materská škola má v obci celkom tri budovy. Základná škola disponuje telocvičňou aj školskou jedálňou s vývarovňou, ktorá poskytuje stravovanie deťom, učiteľom, zamestnancom obce ale aj niektorým dôchodcom. Druhý stupeň povinnej školskej dochádzky na základnej škole navštevujú aj žiaci z okolitých obcí ako je Kalinkovo, Hamuliakovo, Rovinka a Miloslavov, prípadne aj niektorí žiaci prvého stupňa. Spomínané obce spolu s Dunajskou Lužnou tvoria Podunajsko – malý mikro-región spájajúci obce a navzájom si pomáhajúci aj vo vzdelaní a riešení voľného času. Celkovo je niečo viac ako tri stovky žiakov. Základná umelecká škola je pre celé Podunajsko jedna práve v Dunajskej Lužnej a navštevuje ju ročne takmer až 200 žiakov. Odbory pritom môžu navštevovať zamerané na hudbu, tanec, výtvarnú alebo literárnu východu.

Adresa ZUŠ
Základná umelecká škola,
Školská 257,
Dunajská Lužná, 90042

Adresa ZŠ
Základná škola,
Školská 257
Dunajská Lužná
90042 Dunajská Lužná
Tel.: 02 4598 0229
Web: www.zsdulu.edu.sk
Email: skola@zsdulu.edu.sk


 
Obec Rovinka Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo mesto Šamorín
 
 
 

© 2010 Dunajska Lužná - neoficiálne stránky (Marián Kova) - všetky práva vyhradené na text, fotografie a ostatné materiály.