DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dunajská Lužná - História obce - Objekty - Príroda - Kultúra - Zdravie - Školy - Voľný čas - Šport - Kováči - Firmy - Dobré jablká

 
 
 

Dunajská Lužná: Šport
 

OKŠK – obecný kultúrny a športový klub je organizácia, ktorá zastrešuje pod sebou športové dianie v obci. Práve tento klub teda realizuje, spúšťa aj zastrešuje takmer všetky športové podujatia v obci. Podľa niektorých zdrojov dokonca športovcov, ktorých by sme mohli označiť ako aktívnych, je v obci až 400. Práve takto vysoké číslo si žiada, aby pre nich existovali možnosti športového vyžitia a tiež aby sa usporiadali športové podujatia. V obci má svoju históriu futbal, azda najobľúbenejší šport mužov. Pri športovej ulici v obci sa nachádza niekoľko ihriskových plôch pre rôzne druhy loptových alebo aj párových športov. V obci by sme našli aj korčuliarov, ktorí využívajú skôr menej frekventované cesty vo vnútri obce, z ktorých niektoré majú lepšiu stavbu, nepoznačenú ťažkým vyťažením a štrkovým nánosom. To však tiež len v malej miere. Oveľa viac však má význam cyklistika. Trasa vedúca cez obec nie je celkom vhodná pre cyklististov pre v určitých bodoch komplikovanosť priecestia ale aj pre nespevnenosť niektorých ciest, keďže popri hlavnej ceste nevedie cyklochodník a už vôbec nie po celej jej dĺžke aj vhodný chodník. Cez obec však vedú viacero cyklotrasy vedúce k Dunaju alebo až ku Gabčíkovu. Ak prechádzate smerom od Bratislavy do Hamuliakova a chcete sa dostať k Dunaju, nechajte sa viesť hlavnou cestou a pri rozdelené cesty podľa tabúľ smerujte v pravo, kde sa nachádza druhá časť obce Dunajská Lužná s kostolom, a po prejdení popri miestnemu družstvu sa dostanete na cestu vedúcu do obcí Kalinkovo a Hamuliakovo, ktoré môžu byť pre cykloturistiku zaujímavé. Najmä fakt, že v Hamuliakove aj v Kalinkove je dostupný breh Dunaju, znamená tiež dostupnosť cyklotrasy popri brehu.

 
Obec Rovinka Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo mesto Šamorín
 
 
 

© 2010 Dunajska Lužná - neoficiálne stránky (Marián Kova) - všetky práva vyhradené na text, fotografie a ostatné materiály.