DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dunajská Lužná - História obce - Objekty - Príroda - Kultúra - Zdravie - Školy - Voľný čas - Šport - Kováči - Firmy - Dobré jablká

 
 
 

Dunajská Lužná: Voľný čas
 

Voľný čas v obci Dunajská Lužná sa dá tráviť rôzne. V samotnej obci je vybudovaných niekoľko ihrísk, popri miestnemu družstvu vedie cesta do Kalinkovo a do Hamuliakova, kde je blízky Dunaj a je to miesto vhodné na cyklistiku a rekreáciu. Nuž ale môžete zostať aj priamo v obci. Severne sa nachádzajú jazerá Košariská. Smutné však je, že stále viac a viac ľudia skupujú pozemky na ich brehu a ohradzujú posledné možnosti vstupu. Západne sa nachádza pozvoľný vstup do vody, ktorý však nie je len pre hocikoho. Vystavané reštauračné zariadenie je súkromným zariadením. Tak, ako kedysi sa mohli vybrať sem miestni aj ľudia z ďaleka, vyvaliť sa na brehu a odpočívať, dnes väčšinu okolia brehov zastavali domčeky, chatky, alebo ohradili plotom.
O voľný čas sa v obci stará niekoľko záujmových organizácií a aj obec s jej kultúrnym centrom.

Záujmové organizácie fungujúce v oblasti Dunajská Lužná:

 -  Miestny odbor matice Slovenskej
 -  Poľovnícke združenie Úsvit pri Dunaji,
 -  ZO Slovenského zväzu záhradkárov,
 -  ZO Zväzu chovateľov poštových holubov pod vedením pána JUDr.Jozefa Cingelu ml.
 -  Kováčsky cech
 -  Viktória šport tím, Jánošíkova 758, 90042 Dunajská Lužná
 -  Spolok priateľov historických vozidiel
 -  ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku
 -  Miestny spolok Slovenského červeného kríža
 -  ZO Slovenského zväzu žien

Záujmové združenia fungujúce v obci:
 -  Detský spevácky súbor Lupienok
 -  Tanečno-divadelný miestnej školy zbor Ohníček
 -  Ekunema, spevácky zbor
 -  Mažoretky
 -  Domengo – mládežnícky zbor,
 -  Dychová hudba smladou históriou Lužanka

Domovácke vzdelávacie centrum – V roku 2003 v obci postavili centrum pre deti z detských domovov vo veku od 18 do 25 rokov, v prípade, že chcú sa vzdelávať a hľadajú ubytovanie. Zariadenie pomáha deťom opúšťajúcim detský domov prežiť, pomáha im nájsť si prácu, presadiť sa, ale tiež naučiť sa orientovať vo svete. O jeho vznik sa postarali mladí ľudia z celej krajiny, pretože ho brali za nevyhnutnosť pri riešení ťažkej situácie keď dieťa, ktorému chýbala rodičovská výchova, opúšťa detský domov. Obec ponúkla pre účel stavby tohto zariadenia pozemok.


 
Obec Rovinka Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo mesto Šamorín
 
 
 

© 2010 Dunajska Lužná - neoficiálne stránky (Marián Kova) - všetky práva vyhradené na text, fotografie a ostatné materiály.