DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dunajská Lužná - História obce - Objekty - Príroda - Kultúra - Zdravie - Školy - Voľný čas - Šport - Kováči - Firmy - Dobré jablká

 
 
 

Dunajská Lužná: Zdravotníctvo
 

Dunajská Lužná disponuje dvoma zdravotnými centrami. V časti Jánošíková v priestoroch bývalého kláštora funguje obvodný lekár ale tiež lekáreň. Detská obvodná ambulancia, zubná ambulancia ale aj gynekologicko-pôrodné pracovisko sa nachádzajú v priestoroch administratívnej budovy miestneho poľnohospodárskeho družstva Úsvit.
V často Nová Lipnica sa nachádza rehabilitačné centrum Tetis s.r.o, opskytujúce fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť pre deti. Nechýba ani psychologická ambulancia pre deti aj dospelých.

Pre kompletnú starostlivosť o zdravie ešte možno spomenúť stomatologickú ambulanciu. V obci fungujú celkom dve zubné ambulancie. Dá sa povedať, že obec má dostatočne zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Pre zložité zákroky nie je vzdialenosť zdravotnícky vyspelého hlavného mesta výhodou. Pri veľkom tempe nárastu domovej výstavby na okrajoch obce je však možné že v budúcnosti dnes slušne zabezpečená starostlivosť nebude stačiť.

Zubná ambulancia

 
Obec Rovinka Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo mesto Šamorín
 
 
 

© 2010 Dunajska Lužná - neoficiálne stránky (Marián Kova) - všetky práva vyhradené na text, fotografie a ostatné materiály.